İznik Yerel Eylem Grubu AB Kırsal Kalkınma Proje Eğitimiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

İznik Yerel Eylem Grubu’nda  AB  kırsal  kalkınma  ölçeğinde  proje  döngüsü  eğitimi  gerçekleştirildi. IPARD II programı kapsamında kurulan İznik Yerel Eylem Grubu faaliyetlerine son sürat devam ediyor.

İznik Yerel Eylem Grubu AB Kırsal Kalkınma Proje Eğitimiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

İznik Yerel Eylem Grubu Derneği yönetim kurulu Başkanı Ahmet Kaya konuşmasında “İznik’te yerel değerlerimizi geliştirmek, kayıt altına almak ve tanıtımını yapmak amacıyla TKDK desteğiyle kurduğumuz Derneğimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. LEADER yaklaşımı, kırsal alanlar için sürdürülebilir kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasında yerel katılım ve ortaklığı teşvik etmek sureti ile kırsal politikaları geliştirmek için çok değerli bir kaynak olduğu kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kırsal sorunlar için yenilikçi çözümler üretilmesini teşvik etmekte ve yerel toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir görev üstlenmektedir. Aynı zamanda yerel aktörlerin kendi bölgelerinde uygulanacak projeler ve gerçekleştirilecek strateji ile ilgili olarak karar alma süreçlerine katılmaları anlamına gelmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Kırsal kalkınmada imalat sanayi yatırımcılarına KDV istisnası

İznik Yerel Eylem Grubu AB Kırsal Kalkınma Proje Eğitimiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

İznik Yerel  Eylem  Grubu  Derneği  proje  koordinatörü  Berfin  Çatalkaya “Bildiğiniz  gibi Leader   yaklaşımda, yerel   Stk- kamu-özel ortaklıkları, yerel eylem grupları tarafından tabandan tavana yaklaşımı ile iyi tanımlanmış alt bölgesel kırsal alanları hedefleyen, alan bazlı yerel kalkınma stratejileri üzerine kuruludur. Bu bağlamda yerel kalkınma stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına ilişkin karar verme gücünün Yerel Eylem Gruplarında (YEG) olduğu anlamına gelmektedir. Bu stratejiler birçok sektörü kapsamaktadır ve yerel ekonominin farklı sektörlerinin aktörleri ve projeleri arasındaki etkileşime dayanmaktadır.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Bir ülkeyi ikiye bölen meyve: Feijoa

İznik Yerel Eylem Grubu AB Kırsal Kalkınma Proje Eğitimiyle Çalışmalarını Sürdürüyor

Bu bağlamda yerelde faaliyet gösteren kırsal kalkınma alanındaki gruplara yönelik birçok faaliyet etkinlik gerçekleştirildi. AB kırsal  kalkınma  ölçeğinde  gerçekleştirilen  eğitimlerde   proje   yönetimi   döngüsünün  temel  unsurları, örnek  proje  uygulamaları, kırsal  kalkınma   alanında   Avrupa  Birliği’nin   sunduğu  fırsat  programları   katılımcı  kişilere  tanıtıldı.  Kıdemli proje   uzmanları  Özgür  Aycil  ve  Hakan  Yudar   tarafından  verilen  eğitimler  sonrası faaliyet  katılımcıları   yazdıkları projelerin  sunumlarını  gerçekleştirdiler. Eğitim sonrası belge takdimi ve kapanış toplantısı ile birlikte sonlandırıldı.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  KIRSAL YATIRIMLARA 1,5 MİLYAR LİRALIK HİBE PAKETİ