29 Temmuz 2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de, kamulaştırma işlemleri hakkında Anayasa Mahkemesi’nin önemli bir kararı yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’nin 2019/24581 başvuru numaralı ve 30 Mart 2022 tarihli kararında; Elazığ’ın Sürsürü mahallesinde imar planında kamu ortaklık payı olarak kesilen hisselerin birleşimiyle 23/11/1993 tarihinde eğitim alanı oluşturulmuş ancak söz konusu alanın uzun süre kamulaştırılmadığı belirtilmekte.

Taşınmaz sahibi vatandaş 2016 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bir dilekçe ile başvurarak kamulaştırma işleminin akıbetini sormuştur. Elazığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen yanıtta;  2017 bütçesinden öncelikle kamulaştırmasız el atma davalarında aleyhe hükmedilen tazminatların ödeneceği, bütçe imkanları çerçevesinde başvurusunun talebinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Taşınmaz sahibi bu işleme karşı dava açmış ancak Elzaığ 2. İdare Mahkemesi davaya konu edilebilecek bir idari işlemin bulunmadığı gerekçesiyle davayı usulden reddetmiştir.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Gıdaların yüzde 14'ü perakende seviyesine ulaşmadan kayboluyor

Taşınmaz sahibi, taşınmazın kamulaştırılması yada takas edilmesi istemiyle idareye tekrar başvurmuş ancak idareden bir yanıt gelmemesi üzerine 2019 yılında idare mahkemesinde tam yargı davası açmıştır. Vatandaş dava dilekçesinde 30 yıldır kamulaştırma işleminin gerçekleştirilmediğini, taşınmazın yerleşim alanının içinde yer aldığını ve her türlü belediye imkanlarından yararlanıldığını belirtmiştir. Ayrıca hissesi oranında tazminat hükmedilmesini talep etmiştir. Ancak idare mahkemesi davayı kesin olarak reddetmiştir.

İdare mahkemesinin kararı üzerine taşınmaz sahibi istinaf yoluna başvurmuştur. İstinaf mahkemesi, idare mahkemesinin kararının kesin olduğu gerekçesiyle incelemeksizin reddetmiştir.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Av. Arsin Demir “1960 darbesinde zarar görenler veya mirasçıları komisyona başvuracak”

Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru sonucunda; mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa’nın 35. Maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edildiğine, yeniden yargılama yapılmak üzere kararın Elazığı 1. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine karar vermiştir.

Kararın tamamına BURADAN ulaşabilirsiniz