Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kanunla birlikte, aile müessesesinin desteklenmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimlerine destek sağlanması amacıyla Aile ve Gençlik Fonu’nu kuruldu. İlgili kanun kapsamında Fon’un amaçları, yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Aile ve Gençlik Fonu (Fon) Nedir?

Bu kanunla oluşturulan Aile ve Gençlik Fonu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş, kamu tüzel kişiliğine sahip bir yapıdır. Fon, aile müessesesinin güçlendirilmesi, gençlerin korunması ve gelişimlerine destek sağlamak üzere kurulmuştur.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Tarımda ezbere üretim dönemi sona erdi

Yönetim Kurulu ve Görevleri

Fonun yönetimi, Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında olmak üzere beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu, Fonun faaliyetleri, projeleri ve harcamaları konusunda yetkilidir.

Fonun Kaynakları ve Giderleri

Fonun kaynakları şu şekilde belirlenmiştir:

  1. Türk Petrol Kanunu ve Maden Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hisselerinin yüzde 20’si,
  2. Kanun ve kararnamelerle kurulan fonlardan yüzde 10’a kadar aktarılan tutarlar,
  3. Geri ödeme öngörülen projelerden elde edilen gelirler,
  4. Nakdî bağış, yardım ve hibeler,
  5. Diğer gelirler.

Fonun giderleri ise onaylanan projeler, teşvikler, hibe ve krediler, harcama programları, hizmet bedelleri, ücret ve komisyonlar ile diğer operasyonel giderlerden oluşacaktır.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Gıda ve yemlerde taklit ve tağşişle ilgili önemli yönetmelik!

Fondan Kaynak Aktarımları ve Geri Ödemeler

Fon, amaçları doğrultusunda onaylanan projeler için Yönetim Kurulu kararıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarabilecek. Geri ödeme öngörülen projelerde ise ilgili kurum ve kuruluşlara geri ödeme yapılacaktır.

Bilgi Verme ve Raporlama

Kanunun uygulanması kapsamında Fon, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep ettiği veri ve bilgileri belirlediği süreler içinde sunmalarını isteyebilecek. Ayrıca, Fona ilişkin mali veriler altı aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Muafiyet ve İstisnalar

Bu Haber İlginizi Çekebilir  'Evden ahıra giden kadınlar iken iş kadını oluverdik'

Fon, kurumlar vergisinden muaf tutulmuş ve çeşitli vergi avantajlarına sahip olmuştur. Bu muafiyetler, Fonun faaliyetleri üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır.

Yönetmelik

Fonun çalışma usul ve esasları ile kanunun uygulanmasına ilişkin detaylar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Yürürlük ve Yürütme

Kanun, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecektir. Aile ve Gençlik Fonu, aile müessesesine ve gençlere yönelik desteklerin artırılması adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Kaynak