Adalet Bakanlığından Tarım Sektörüne Arabuluculuk Düzenlemesi

Resmi Gazete’nin 1 Eylül 2023 tarihli sayısında yayımlanan, Adalet Bakanlığının “Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği”ne göre sözleşmeli tarımda taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması şartı getirildi.

Yönetmeliğe göre davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorunda.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren iki hafta içinde sonuçlandırmak zorunda. Bu süre zorunlu hallerde arabulucu tarafından en fazla bir hafta uzatılabilir.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  EBRD'nin gıda teknolojileri startup yarışmasında Türk şirkete ödül

Uygulama 1 Eylül 2023 tarihinden sonra açılacak davalarda uygulanacak.

Dava şartı olarak arabuluculuk

Yönetmeliğin “dava şartı olarak arabuluculuk” başlıklı 4. maddesi şöyle:

“1- Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan davalarda arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır.2- Davacı, arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamadığına ilişkin son tutanağın aslını veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneğini dava dilekçesine eklemek zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mahkemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine karar verilir.3- Dava dilekçesi içeriğinden açıkça arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde derhal herhangi bir usulü işlem yapılmadan ve duruşma yapılmaksızın dosya üzerinden davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.”

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Limon ihracatına kısıtlama getirildi

Arabulucu nasıl görevlendirilecek?

Yönetmeliğin 5. maddesinde ise arabulucunun nasıl görevlendirileceği düzenleniyor.

Madde şöyle:

“Arabulucu, adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlıklarına bildirilen sözleşmeli üretim konusunda uzmanlık eğitimi almış olan arabulucular listesinden adliye arabuluculuk bürosu tarafından puanlama yöntemiyle belirlenir. Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde başvuru sırasında anlaşmaları hâlinde taraflar veya tarafların imzasını taşıyan bir tutanakla beraber üzerinde anlaşılan arabulucu, durumu adliye arabuluculuk bürosuna bildirdiğinde bu arabulucu görevlendirilir. Tarımsal üretim sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda liste dışından bir arabulucu görevlendirilemez. Tarımsal üretim sözleşmesi alanında uzmanlık eğitimi alan arabulucu bulunmaması durumunda diğer arabulucular görevlendirilir.”

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Muhtardan müthiş proje: köye dönene inek desteği!

Kaynak