İzmir Yenilenebilir Enerji Konferansı 21 Eylül 2018 tarihinde İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmişti. Konferansın ardından İZYEKO bir sonuç bildirgesi yayınladı.

Yenilenebilir enerji sektöründen firmalar başta olmak üzere; üniversiteler, üreticiler, yatırımcılar, işletmeciler, yerel yönetimler, şehir plancıları ve mimarlardan oluşan 300 katılımcı ve ziyaretçinin yer aldığı İZYEKO’da (İzmir Yenilenebilir Enerji Konferansı); enerji kooperatifçiliği, 10kW ve altı GES’ler ve endüstriyel çatı pazarı hakkında son gelişmeler ve son teknolojik yeniliklerin yönetmeliklerce kapsanması hakkında kamu kurumlarının ve OSB gibi özel kurumların görüşleri alındı.


GESTURK Enerji’nin sponsorluğu ve İzmir Enerji Kooperatifi’nin desteği dışında Alkor Alüminyum, Panelsan, Suoz Enerji, Solax ve Yılkomer gibi sektör firmalarının da katılarak deneyimlerini paylaşması konferansa önemli bir kazanım sağladı.

GÜNDER, İZSİAD, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, KOSBİ, TurSEFF gibi devlet ve özel kurumlar tanıtım, gelecek politikaları ve yenilenebilir enerji hakkında düşüncelerini aktararak konferansa ayrıca katkıda bulundular.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Köy Okulu Öğrencilerinden "akıllı buzdolabı" projesi

İZYEKO’dan aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır;

1. Endüstriyel çatıların GES’ler (Güneş Elektriği Santrali) için en uygun yatırım alanı olduğu ve fabrika çatılarına kurulacak tesislerin birer milli servet olabileceği düşünülmüştür. Bu tesislerin arazilere kurulanlardan çok daha fizıbıl olabileceği tartışılmıştır. Yenilikçi montaj ekipmanları sayesinde çatılar delinmeden de GES kurulabileceği vurgulanmıştır.

2. 10kW ve altı GES’lerin çok yeni bir pazar olduğu ve gelecekte çok önemli olacağı düşünülmektedir. Müstakil evlerin çatılarında kurulacak olan GES’lerin kamu kurumlarındaki prosedürlerinin her geçen gün kolaylaşacağı ve kısalacağı düşünülmektedir. Elektriğe gelen zamlar nedeniyle ev sahiplerinin 10kW ve altı GES yatırımını ciddi anlamda düşündükleri ancak dövizde yaşanan son dönemdeki dengesizlik nedeni ile harekete geçemedikleri konuşulmuştur.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Hem tavukçuluk yapıyor hem de elektrik üretiyor

3. Konferansta ele alınan Enerji Üretiminde Yeni Modeller konulu oturumda Yenilenebilir Enerji Kooperatifleri konuşuldu. Enerji kooperatiflerinin kuruluş aşamasından üretim tesisine kadar olan işletme modeli ayrıntılı bir şekilde anlatılarak Ticaret Bakanlığı temsilcileri konu ile ilgili planlama ve hedefleri ele aldılar. Enerji Kooperatiflerinin gelecekte daha kolay kurulabileceği ve çok daha fazla yatırımcı ile kooperatifler kurulabileceği konuşulmuş; şimdiye kadar kurulmuş olan enerji kooperatiflerinden de örnekler sunulmuştur.

4. Organize Sanayi Bölgelerinde GES yatımlarının her geçen gün arttığı ve sanayicimizin GES yatırımlarına bakış açısı tartışılmıştır. Sanayi tarifelerine de gelen zamlarla ve tarife fiyatlarının saatlik bazda değişmesiyle sanayicilerin çatı üzeri GES yatırımını ciddi bir şekilde araştırıp; maliyet analizleri hazırlattıkları öğrenilmiştir.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Sökeli girişimci pamuk hasat makinesine tartım sistemi geliştirdi.

5. Konferansta, tarım sektöründe GES’ler şebeke elektriğinin olmadığı bölgelerde uzun yıllardır kullanılmasına rağmen elektriğin olduğu ovalarda özellikle sulama birlikleri ve tarım işletmelerinin en büyük giderlerinden biri elektrik olduğu için elektrik masraflarını azaltabilmek ya da sıfırlayabilmek üzere özellikle Ege bölgesinde şebekeye bağlı GES’lerin özel kuruluş ve çiftçilere sağlayacağı faydalar tartışılmıştır.

6. Yenilenebilir enerjilere dönüşümün yeni istihdam alanı yaratma etkisi büyük olacağı üzerinde durulmuştur.

7. Tüm GES tesislerinde ne kadar çok yerli malı kullanabilirsek ülkemizin ekonomisine daha fazla katkıda bulunmuş olacağımız konuşulmuş ve yerli güneş panelleri üretiminin desteklemesi gerektiği vurgulanmıştır. Milli Enerji anlayışımız tartışılmış ve yerli üretimin önemi konuşulmuştur.