Kuraklık Tehlikesi: Sulama Kanallarının Bakımsızlığı Tarımı Vuruyor

Sürgü Barajı’nın, Doğanşehir ve Akçadağ bölgelerindeki sulama kanallarının yıllardır ihmal edilmesi nedeniyle tarım arazilerine su taşınamadığı bildiriliyor.

Sulama kanallarının bakım ve onarımının yapılmaması, geç başlatılan çalışmaların ise yetersiz ekip ve ekipmanla yapılması nedeniyle sulama döneminin susuz geçeceği belirtiliyor. Sürgü Barajı’ndan yaklaşık 70 bin dönüm tarım arazisi sulanan bölgede, kanalların zamanla kayıpsız su taşıma özelliğini kaybettiği ve depremlerin kanala zarar verdiği ifade ediliyor. Kanalların beton bölümlerinin tahrip olduğu ve kanal bakımı ve onarımının gecikmesi nedeniyle tarım alanlarına su verilemediği vurgulanıyor.

Bölgede etkili olan yağışın, şimdilik ağır bir susuzluk sorununun ortaya çıkmasını engellediğini, ancak yağışların sona ermesi halinde, toplam 70 bin dönümlük alanda tarlalardaki ekinin yanı sıra bahçelerdeki başta kayısı olmak üzere meyve ağaçlarının kuruma tehdidiyle karşı karşıya kalacağı, bunun sorumlusunun zamanında gereken çalışmayı yapmayı ihmal eden resmi yetkililer ile sulama birliği olacağı, ayrıca böyle bir kuraklık tehlikesi halinde devletin açılacak çok sayıda tazminat davasına muhatap olacağı değerlendiriliyor.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Antalya'da sulama kanalı maviye döndü

Kuraklık Tehlikesi: Sulama Kanallarının Bakımsızlığı Tarımı Vuruyor

Bölgedeki üreticiler, “Bizler hayatımızı idame ettirebilmek için toprağı işleyip ekmek zorundayız. Bereketli topraklarımız var fakat ekemiyoruz. Fideler toprakla buluşmayı bekliyor ve zamanı geçiyor. Ama sulama birliği ve DSİ, rehavetten maalesef uyanmamaktadır. Sulama parası bir gün gecikince icra dosyaları ile gırtlağımıza basılırken, ihmalleri sonucu sulama kanallarına su verilememesi nedeniyle bu işin sorumlularının hesap vermesi gerekir. Çiftçinin ve üreticinin geleceği, yetersiz ve vasıfsız elemanlar yüzünden karartılırken, ilgili üst makamların suskunluğu da manidardır.” diye konuşuyor.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Antalya'da serada gülün hasadı aralık ayında da sürdü

Konu hakkında gazetemize açıklamalarda bulunan Tarım Hukuku Derneği başkanı Av. Arsin Demir “2011 yılında yürürlüğe giren Sulama Birlikleri Kanunu’nun amacı: ülkenin su varlık ve kaynaklarının rasyonel kullanımı maksadıyla umumi sulardan faydalanmak üzere Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da inşa edilmesi planlanan sulama tesislerini gayelerine uygun şekilde kullanmak, işletmektir.” Sulama Birliklerinin temel amacı da Sulama suyunun ana, yedek ve tersiyer kanal / kanalet / hat vasıtasıyla hizmet sahasının mansap noktasına kadar akış güvenliği sağlanarak, randımanlı bir şekilde, mevcut su potansiyeline göre gerçek ihtiyaçlar nispetinde mücbir bir sebep olmadıkça talep edilen zamanda iletilmesini, dağıtılmasını ve tüm birlik üyelerine ulaştırılmasını sağlamaktır. Bu  doğrultuda ülkemizin tarımsal üretiminin devamlılığı ve gıda arzının güvenliği için çiftçinin bir an önce su, tohum, gübre, mazot, elektrik enerjisi gibi tarım girdilerine zamanında ve uygun bedellerle ulaşması gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Kadının girişimci bozkıra lavanta bahçesi kurdu

Kuraklık Tehlikesi: Sulama Kanallarının Bakımsızlığı Tarımı Vuruyor

FOTOĞRAFLAR: Sürgü Barajı’ndan Doğanşehir ve Akçadağ’da on binlerce dönüm ekili alana su nakletmesi gereken kanalda bakım ve onarım çalışması, ilgililerin ve sorumluların duyarsızlığı sonucu çok geç ve de yetersiz ekip-ekipmanla başlatıldı. Bu yetersizliğin 70 bin dönüm ekili alandaki tüm ürünleri ve bahçelerdeki ağaçların kuruması, çiftçinin yok olması anlamına geldiği belirtiliyor. Aşağıda, az sayıda işçi ve araçla yürütülen, bu hızla Ağustos’tan önce bitirilemeyeceği öne sürülen çalışmalardan görüntüler..

Kaynak: malatyahaber.com