Kırsal kalkınma desteklerine erişimin kolaylaştırılması için bir dizi yeni düzenleme yapıldı. 2020-2021 başvuru döneminin fiziki son tamamlanma tarihi ise 1 Temmuz 2022’ye uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde belediyeden yapı ruhsatı olmadığına dair belge sunulması halinde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.

Sera ve soğuk hava depolarında teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon için hibe başvurusuna uygun hale getirildi.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Yüzlerce dönüme ekilenler halka ücretsiz dağıtılacak

2020-2021 başvuru döneminin fiziki son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022’ye uzatıldı. Sadece 2020-2021 başvuru döneminde geçerli olmak üzere inşaat işleri ile ilgili mevzuat gereği alınması gerekli izin ve ruhsatların nihai rapor ekinde sunulması sağlandı.

Yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğe göre de ekonomik altyapı yatırımlarına ilişkin nüfusu 20 binin altındaki yerleşim yerlerinde belediyeden yapı ruhsatı olmadığına dair belge sunulması halinde yapı ruhsatı sunma zorunluluğu kaldırıldı.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Çukurovalı tarım işçileri kısıtlamada üretime devam ediyor

Yatırım yerinin kırsal alanda olup olmadığına bakılmaksızın hibe başvurularının kabulü sağlandı

Tarım sektöründen başka ekonomik faaliyeti bulunmayan, tarım sigortalılığı olan ve sigorta primlerini düzenli ödeyen gerçek kişilerin bu durumu belgelendirmeleri halinde yatırım yerinin kırsal alanda olup olmadığına bakılmaksızın hibe başvurularının kabulü sağlandı.

Şerhler yatırımın önünde engel olmaktan kaldırıldı

“A iş planı” kapsamında makine ekipman için başvuruda bulunan yatırımcılara kolaylık sağlanması amacıyla ilgili kanun kapsamında konulan şerhler yatırımın önünde engel olmaktan kaldırıldı.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Özel tiyatrolara devlet desteği

2020-2021 başvuru döneminin fiziki son tamamlanma tarihi 1 Temmuz 2022’ye uzatıldı.

Kaynak