Turkcell, Güneş Enerji Santrali İçin Halkla Buluşacak

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şanlıurfa İli, Siverek İlçesinde yapılacak olan güneş enerji santrali için 22.09.2023 tarihinde halkın katılım toplantısı yapılacak. 

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, Alagün Mahallesi, tapunun 105 ada, 13 parsel numarasında kayıtlı toplam 1.352.517,08 m2 yüzölçümlü alan içerisinde; 888.712,90 m 2 ’lik kullanılacak kısmın, 398.956,79 m 2’lik alanında 35,63 MWm, 305.304,97 m 2 ’lik alanında 27,39 MWm ve 140.013,08 m2 ’lik alanında 12,81 MWm kurulu gücünde olmak üzere toplam 844.274,84 m 2 uygulama alanında 3 adet “Güneş Enerji Santrali [Toplam (75,84 MWm / 62,2 MWe) (135,25 ha)]” kurulup işletilmesi planlanmaktadır.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  Türkiye’nin En Ucuz Ekmeği İçin Hasada Başlandı

Turkcell, Güneş Enerji Santrali İçin Halkla Buluşacak

Proje kapsamında kurulması planlanan tesis; 12.05.2019 tarih 30772 sayılı (29.07.2023 tarih 32263 sayılı revize) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği” Madde 5 – (1) h) “(Ek:RG-11/08/2022-31920) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi,” hükmüne istinaden, önlisans ve lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğünden muaf olarak kurulabilecek üretim tesisleri kapsamında değerlendirilmiştir. ÇED süreci tamamlandıktan sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na lisanssız üretim başvurusu gerçekleştirilecektir.

Bu Haber İlginizi Çekebilir  40 ülkeye Türk tohumu...

Kaynak türü güneş olan, fotovoltaik güneş panelleri kullanılacak tesisin toplam kurulu gücü 75,84 MWm olarak planlanmıştır. Tesisin, yaklaşık 140.000.000 kWh elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip olacağı öngörülmektedir. Güneş enerji santralinde üretilecek elektrik enerjisinin Karakeçili TM trafo merkezine bağlanması planlanmaktadır.

Turkcell, Güneş Enerji Santrali İçin Halkla Buluşacak

Kaynak