Başkanlık enerji verimliliği, iklim değişikliği, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışacak.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 27 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiile Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı kuruldu.

Başkanlık enerji verimliliği dışında, enerjinin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik alanları ile ilişkili alanlarında da çeşitli görevler üstlenecek.

EİGM’in görev alanında değişiklik

Kararnamenin 38’inci maddesi ile 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkilerini belirleyen 169’ncu maddesinde değişiklik yapılarak, enerji verimliliği alanındaki çalışmalar müdürlüğün görev alanından çıkarıldı.

İlgili maddede müdürlüğün enerji verimliliği alanındaki görevlerini belirleyen f, ğ ve h fıkraları kaldırıldı, ı fıkrasından da enerji verimliliği ile ilgili ifade çıkarıldı. Yeşil Ekonomi